intro

JAROMÍR HANÁK

Kdo jsem?

Historik spojený poslední více než čtvrtstoletí s Fenoménem Austerlitz – legendární bitvou u Slavkova (2. 12. 1805). Od listopadu 1989 až donedávna na zámku ve Slavkově u Brna a v Památníku Mohyla míru. Autor tamních expozic, desítek článků a studií, editor, redaktor a vydavatel řady publikací, z nichž mnohé jsou spjaty právě s touto bitvou. Důvěrná znalost bojiště mne vedla k vydání nejnovějšího, obsáhlého průvodce krajinou bitvy.
Vám teď nabízím, abyste tuto krajinu společně se mnou poznali. Ať už prostřednictvím knižního průvodce či se mnou osobně přímo na bojišti. Vydejte se se mnou na cestu! 

Nabízím tři typy prohlídek

Celodenní prohlídka bojiště zahrnuje všechna významná místa bojiště včetně zámku ve Slavkově u Brna a Památníku Mohyla míru, součástí programu je polední přestávka na oběd na Staré pozořické poště. Podmínkou účasti na prohlídce bojiště při více než čtyřech zájemcích je vlastní doprava, při menším počtu zájemců mohu dopravu zajistit.
Půldenní prohlídka bojiště zahrnuje výběr významných míst bojiště včetně Památníku Mohyla míru, prohlídka zámku ve Slavkově u Brna je po skončení programu individuální.
Prohlídka Brna zahrnuje místa spojená s bitvou a jejími protagonisty, přesuny pěšky, případně MHD.
Prohlídky jsou možné v češtině a angličtině.

Celodenní prohlídka Slavkovské bojiště

Cena celodenní prohlídky činí pro skupinu 5-6 zájemců celkem 2.200,- Kč, pro skupiny 7 – 12 zájemců celkem 2.400 - 3.000,- Kč. Při více než 12 zájemcích cena dohodou. Při méně než 5 zájemcích činí cena prohlídky s vlastní dopravou celkem 1.700,- Kč, včetně dopravy celkem 2.200,- Kč. Cena zahrnuje vždy i jeden výtisk knižního průvodce pro účastníky! (Další výtisky je možné během prohlídky získat za sníženou cenu 300,- Kč.)
V ceně prohlídky není zahrnuto vstupné do zámku ve Slavkově u Brna a do Památníku Mohyla míru.
Celodenní prohlídka začíná obvykle v 9:00 u památníku na Žuráni a končí mezi 16:00 – 17:00 hodinou ve Slavkově u Brna. Začátek a konec prohlídky je však možné dohodnout i individuálně.

Půldenní prohlídka Slavkovské bojiště

Cena půldenní prohlídky s vlastní dopravou činí pro skupinu 5-6 zájemců celkem 1.500,- Kč, pro skupiny 7 – 12 zájemců 1.800 – 2.500,- Kč. Při více než 12 zájemcích cena dohodou.
Při méně než 5 zájemcích činí cena půldenní prohlídky s vlastní dopravou 1.200,- Kč, včetně dopravy celkem 1.700,- Kč. Cena zahrnuje vždy i jeden výtisk knižního průvodce pro účastníky! (Další výtisky je možné během prohlídky získat za sníženou cenu 300,- Kč.)
V ceně prohlídky není zahrnuto vstupné do zámku ve Slavkově u Brna a do Památníku Mohyla míru.
Půldenní prohlídka začíná u památníku na Žuráni obvykle v 9:00 nebo ve 13:00 hodin a končí ve 13:00 hodin nebo v 17:00 hodin u Památníku Mohyla míru nebo u Zámku ve Slavkově u Brna. Začátek půldenní prohlídky je však možné dohodnout i individuálně.

Prohlídka Brno napoleonské

Cena prohlídky činí pro skupinu 5-6 zájemců celkem 1.400,- Kč, pro skupiny 7 – 12 zájemců 1.700 – 2.500,- Kč. Při více než 12 zájemcích cena dohodou. Při méně než 5 zájemcích činí cena prohlídky 1.200,- Kč. Cena zahrnuje vždy i jeden výtisk knižního průvodce pro účastníky! (Další výtisky je možné během prohlídky získat za sníženou cenu 300,- Kč.)
Prohlídka začíná v Denisových sadech a končí u v Tyršově sadu nebo v Lužánkách. Začátek prohlídky je možné dohodnout individuálně. 

OBJEDNÁVKA PROHLÍDKY