intro

JAROMÍR HANÁK

Kdo jsem?

Historik spojený poslední více než čtvrtstoletí s Fenoménem Austerlitz – legendární bitvou u Slavkova (2. 12. 1805). Od listopadu 1989 až donedávna na zámku ve Slavkově u Brna a v Památníku Mohyla míru. Autor tamních expozic, desítek článků a studií, editor, redaktor a vydavatel řady publikací, z nichž mnohé jsou spjaty právě s touto bitvou. Důvěrná znalost bojiště mne vedla k vydání nejnovějšího, obsáhlého průvodce krajinou bitvy.
Vám teď nabízím, abyste tuto krajinu společně se mnou poznali. Ať už prostřednictvím knižního průvodce či se mnou osobně přímo na bojišti. Vydejte se se mnou na cestu! 

Publikace, na kterou jsme čekali, Prof. Dušan Uhlíř
Skvělý průvodce, Dr. Christopher Duffy

„Knížka SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ, průvodce po krajině bitvy “tří císařů”, je užitečná, dobře napsaná a nádherně vybavená publikace, na kterou jsme dlouho čekali.“
- Prof. Dušan Uhlíř, někdejší ředitel Historického muzea ve Slavkově u Brna, vysokoškolský učitel, mj. autor „Slunce nad Slavkovem“, stěžejního díla o bitvě u Slavkova, a dalších několika knih na toto téma.

 „V poslední době vyšlo několik dobrých průvodců po bojištích. Tento skvělý průvodce však představuje standart pro posouzení všech ostatních!“
- Dr. Christopher Duffy, emeritní profesor britské Královské vojenské akademie v Sandhurstu, generální sekretář tajemník Britské komise vojenské historie, autor mnoha vojenskohistorických publikací, mj. i ceněné monografie o bitvě u Slavkova.