intro

JAROMÍR HANÁK

Kdo jsem?

Historik spojený poslední více než čtvrtstoletí s Fenoménem Austerlitz – legendární bitvou u Slavkova (2. 12. 1805). Od listopadu 1989 až donedávna na zámku ve Slavkově u Brna a v Památníku Mohyla míru. Autor tamních expozic, desítek článků a studií, editor, redaktor a vydavatel řady publikací, z nichž mnohé jsou spjaty právě s touto bitvou. Důvěrná znalost bojiště mne vedla k vydání nejnovějšího, obsáhlého průvodce krajinou bitvy.
Vám teď nabízím, abyste tuto krajinu společně se mnou poznali. Ať už prostřednictvím knižního průvodce či se mnou osobně přímo na bojišti. Vydejte se se mnou na cestu! 

Josef Zacpal

Formát 150 x 210 mm, 24 stran, 18 ilustrací, šitá vazba, laminovaná kartonová obálka. Česky, anglicky, německy, francouzsky.

Nakladatelská cena 39,- Kč vč. DPH + poštovné

OBJEDNÁVKA PUBLIKACE

porta coeliV malebné krajině podhůří Českomoravské vrchoviny - v údolí řeky Svratky mezi vysokými zalesněnými kopci - stojí již více než tři čtvrtiny tisíciletí klášter Porta coeli. V nehostinném bažinatém území, vzdáleném asi dva kilometry od dnešního města Tišnova, jej v roce 1233 založila pro ženskou větev cisterciáckého řádu královna Konstancie.  Dnes patří klášterní komplex s raně gotickým jádrem k nejvýznamnějším stavebně historickým památkám v České republice a bohatě zdobený portál v západním průčelí klášterního kostela je dokonce ojedinělou památkou svého druhu v celé střední Evropě. Bohatě ilustrovaná brožura přináší informace nejen o klášteru, ale také o Podhoráckém muzeu, které v prostorách kláštera sídlí.