intro

JAROMÍR HANÁK

Kdo jsem?

Historik spojený poslední více než čtvrtstoletí s Fenoménem Austerlitz – legendární bitvou u Slavkova (2. 12. 1805). Od listopadu 1989 až donedávna na zámku ve Slavkově u Brna a v Památníku Mohyla míru. Autor tamních expozic, desítek článků a studií, editor, redaktor a vydavatel řady publikací, z nichž mnohé jsou spjaty právě s touto bitvou. Důvěrná znalost bojiště mne vedla k vydání nejnovějšího, obsáhlého průvodce krajinou bitvy.
Vám teď nabízím, abyste tuto krajinu společně se mnou poznali. Ať už prostřednictvím knižního průvodce či se mnou osobně přímo na bojišti. Vydejte se se mnou na cestu! 

Jaromír Hanák

Formát 150 x 210 mm, 24 stran, 18 ilustrací, šitá vazba, laminovaná kartonová obálka. Česky, anglicky, německy, francouzsky, rusky, italsky, holandsky, španělsky.

Nakladatelská cena 39,- Kč vč. DPH + poštovné

OBJEDNÁVKA PUBLIKACE

zamek slavkov u brnaSlavkov u Brna je jméno, které je pojmem známým z učebnic historie díky bitvě "tří císařů", jež se nedaleko odtud odehrála na počátku prosince roku 1805. Pro jejího vítěze Napoleona I. zname¬nala jeden z největších úspěchů kariéry slav¬ného vojevůdce. Město a místo samo - v ci¬zím prostředí známé jako AUSTERLITZ ¬má však také svou vlastní bohatou, jímavou i zajímavou historii. Zdejší zámek, vybudo-vaný šlechtickým rodem Kouniců od sklon¬ku 17. do druhé poloviny 18. století, v ní sehrával nezastupitelnou roli. V minulosti byl symbolem bohatství, moci a politického významu rodu, podnes je svědectvím mimo¬řádné kulturní úrovně a vytříbeného vkusu jeho příslušníků - budovatelů reprezenta-tivního rodového sídla.