intro

JAROMÍR HANÁK

Kdo jsem?

Historik spojený poslední více než čtvrtstoletí s Fenoménem Austerlitz – legendární bitvou u Slavkova (2. 12. 1805). Od listopadu 1989 až donedávna na zámku ve Slavkově u Brna a v Památníku Mohyla míru. Autor tamních expozic, desítek článků a studií, editor, redaktor a vydavatel řady publikací, z nichž mnohé jsou spjaty právě s touto bitvou. Důvěrná znalost bojiště mne vedla k vydání nejnovějšího, obsáhlého průvodce krajinou bitvy.
Vám teď nabízím, abyste tuto krajinu společně se mnou poznali. Ať už prostřednictvím knižního průvodce či se mnou osobně přímo na bojišti. Vydejte se se mnou na cestu! 

Muzeum – stálé expozice:

Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805
Mimořádně atraktivní multimediální expozice, jejíž prohlídku nemůžete vynechat, je koncipována netradičně a přináší poučení i nevšední silný zážitek.

Pojímá vojenské tažení roku 1805, jež vyvrcholilo bitvou u Slavkova, jako historickou událost, ale také jako živý dějinný fenomén, a to ve dvou rovinách: faktografické a emocionální. Přibližuje - v sousedství památníku postaveného na počest obětí krvavé bitvy - nejen vojenskou a politickou slávu doby, ale i její rub.

bitva tri cisaruExpozice je pojata jako příběh a má čtyři části: Část Před bitvou zahrnuje období od vypuknutí Francouzské revoluce až po předvečer bitvy, Bitva poskytne emocionální prožitek bitvy, v třetí části O bitvě se návštěvníci seznámí s průběhem bitvy prostřednictvím počítačové animace. Dominantním prvkem čtvrté části Po bitvě je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu, zachycujícího setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Spáleného mlýna, a videoprojekce, kterou expozice vrcholí.

Vedle řady exponátů jsou v expozici umístěny také monitory a dotyková obrazovka s databází textů, ilustrací, animací a filmových scén, kde si mohou návštěvníci volit informace, o které mají zájem. Technické řešení umožňuje volit v expozici některý z pěti jazyků komentáře - češtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a angličtinu.

expozice bitva tri cisaruFenomén Austerlitz
Expozice je umístěna v novém pavilonu. I ten je řešen netradičně: zčásti je ukryt pod zásypem zeminy, jeho exteriér modeluje symbolicky, ve zjednodušené formě, dominanty slavkovského bojiště. Ústředním prostorem interiéru pavilonu je víceúčelový sál. Expozice ve spirále koridorů představuje „druhý život“ bitvy. Bitvu u Slavkova přibližuje z různých pohledů - současníků, kronikářů, vojáků i diplomatů, historiků, spisovatelů, malířů, ale i filmařů, své místo má v expozici ojedinělý příběh Mohyly míru samotné, dvousetleté tradice bitvy, tradice vzpomínkových akcí včetně tradic rekonstrukcí bitevních scén. Víceúčelový sál je využíván k příležitostným výstavám, ale také jako přednášková síň, projekční sál a herna (dětské muzeum).

(Z publikace Slavkovské bojiště. Průvodce po krajině bitvy „tří císařů“.)

 

Přidat komentář

Komentáře   

# profile4721 2018-11-02 13:18
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://centrodebellezalolamarin.es/public/img-1539195914.jpg
Odpovědět