intro

JAROMÍR HANÁK

Kdo jsem?

Historik spojený poslední více než čtvrtstoletí s Fenoménem Austerlitz – legendární bitvou u Slavkova (2. 12. 1805). Od listopadu 1989 až donedávna na zámku ve Slavkově u Brna a v Památníku Mohyla míru. Autor tamních expozic, desítek článků a studií, editor, redaktor a vydavatel řady publikací, z nichž mnohé jsou spjaty právě s touto bitvou. Důvěrná znalost bojiště mne vedla k vydání nejnovějšího, obsáhlého průvodce krajinou bitvy.
Vám teď nabízím, abyste tuto krajinu společně se mnou poznali. Ať už prostřednictvím knižního průvodce či se mnou osobně přímo na bojišti. Vydejte se se mnou na cestu! 

jaromir hanak oceneniI díky vydání průvodce po slavkovském bojišti, který završuje řadu publikací, které jsem vydal předtím, díky výsledkům dlouholeté činnosti historika a muzejníka, díky několika desetiletím vědecké, osvětové a publikační činnosti, díky úspěšným expozicím věnovaným mimo jiné slavkovské bitvě mi byla 6. listopadu 2017 udělena cena Jihomoravského kraje „za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu“.

Využívám této příležitosti k tomu, abych všem, kteří mi k udělení ceny blahopřáli, upřímně poděkoval!

Jaromír Hanák

O PRŮVODCI V GLOIRE & EMPIRE

V nejnovějším, 82. čísle renomované francouzské revue Gloire & Empire, věnované historii napoleonského období, vyšla stručná - a velmi pozitivní - anotace a doporučení průvodce. Přinášíme ji v plném původním i českém znění:

VÍCE

CENA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

6. listopadu 2017 mi byla udělena cena Jihomoravského kraje „za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu“.

VÍCE